[STUDIJA SLUČAJA] Centar za upravljanje projektima
Tender na OROOK: rešavanje ključnih pozicija za samo 72 sata
19 November, 2020 by
OROOK

Priprema dokumentacije za prijavu građevinske kompanije na tender proces je u kome nijedan aspekt ne treba prepustiti slučaju. U ovom procesu, odabir odgovarajućih kandidata posebno je zahtevan posao, posebno kada ga treba završiti u veoma kratkom roku.

Studija slučaja analizira pristup kojim je OROOK tim eksperata iz struke ovaj zadatak za klijenta CPM rešio profesionalno i ekspeditivno.

O klijentu

Centar za upravljanje projektima - CPM je regionаlni lider u oblаsti uprаvljаnjа projektimа, preduzećem i rаzvojem poslovаnjа, angažovan u pružanju metodoloških i softverskih obukа i konsultаntskih uslugа iz oblаsti uprаvljаnjа investicijаmа i projektimа u preko 50 vodećih kompаnijа u zemlji i regionu

Kvalitet usluga kompanije potvrđuju kako zadovoljstvo klijenata, tako i činjenica da je CPM PMI Registered Education Provider (registrovani edukator) za obuke vodećeg međunarodnog udruženja projektnih menadžera (Project Management Institute - PMI).

Izazovi

U trenutku kada CPM, kompanija ozbiljne reputacije na tržištu, konkuriše na tenderu za značajan, kompleksan projekat velike investicione vrednosti u Srbiji, izazovi sa kojima se susreće su višestruki. 

Kako bi adekvatno odgovorila na zahteve tendera i pojačala šanse da pobedi na konkursu, kompanija CPM angažuje OROOK tim stručnjaka za potrebe rešavanja 9 zahtevnih projektnih pozicija.

Dodatni izazov u konkurisanju predstavljala je činjenica da je ove pozicije trebalo rešiti u veoma kratkom vremenskom okviru: na raspolaganju smo imali samo 3 dana

Pristup

Prema stručnoj proceni OROOK tima, zadatak je trebalo rešiti kombinacijom različitih pristupa. Kako bismo na efikasan način došli do najboljih kandidata na tržištu, poslužili smo se sledećim metodama:

🔎 Pretraga bogate OROOK baze profesionalaca.

Do vrsnih kandidata došli smo korišćenjem specijalizovanog algoritma, koji automatski prepoznaje profesionalce čije obrazovanje, iskustvo i veštine odgovaraju propozicijama.

📩 Ciljana email kampanja, kreirana da privuče top profesionalce.

Precizni email marketing pokazao se kao metoda koja uvek donosi odlične rezultate. OROOK tim je na ovaj način uspeo da zainteresuje relevantne profesionalce za CPM tenderske pozicije.

📲 Korišćenje ličnih kontakata unutar građevinske industrije.

OROOK specijalisti, iskusni inženjeri i istraživači, u proces potrage za kandidatima uključili su i lične profesionalne kontakte, stečene dugogodišnjim građenjem veza u građevinarstvu.

Rezultati

Saradnja kompanije CPM sa OROOK Construction Careers bila je izuzetno uspešna, rezultirajući u velikom broju relevantnih prijava:

1️⃣ Prvog dana konkursa prijavilo se čak 20 potencijalnih kandidata;

2️⃣ Drugog dana pristigle su još 24 prijave od strane profesionalaca;

3️⃣ Trećeg, finalnog dana konkursa, stiglo je još 10 radnih biografija.

OROOK je uspešno povezao CPM sa odličnim kandidatima za zahtevane tenderske pozicije, a lista kandidata za drugi krug obezbeđena je za samo 72 sata od prosleđenog zahteva.

OROOK: pouzdan tenderski partner koji sa Vama deli i rizik i uspeh

Priprema za prijavu na tender, naročito za velike i značajne projekte, izuzetno je zahtevan zadatak za svaku građevinsku kompaniju, koja ulaže resurse ne znajući da li će posao dobiti ili ne. Stručni OROOK tim poseduje posvedočena znanja vezana za ove situacije, zbog čega smo uvek uz Vas, spremni da taj rizik podelimo zajedno:

U trenutku kada Vaša kompanija konkuriše, OROOK Tender Service uključuje samo osnovne troškove, dok se ostatak naknade za usluge naplaćuje samo ukoliko dobijete posao i u svoj tim uključite profesionalce sa kojima vas je spojio naš tim.

Ukoliko Vaša kompanija učestvuje na tenderu za projekat zahtevnih propozicija vezanih za pozicije u timu, obratite nam se kako bismo zakazali sastanak. Dobro uigrani OROOK tim je tu da ponudi praktično i efikasno rešenje, ciljano birajući pristupe i metode koji najviše odgovaraju konkretnoj situaciji.

Naš stručni saradnici uvek su Vam na raspolaganju.

Vanja Blagojević
Business Development Manager

vanja.blagojevic@orook.net

Tanja Kvrgić
Business Development Specialist

tanja.kvrgic@orook.net

OROOK
19 November, 2020
Share this post
Archive