Radionica: Evropski kriterijumi za kvalitet stručnih praksi
Po preporuci Instituta za standardizaciju Srbije
18 August, 2020 by
OROOK Guest

Stažiranje, odnosno stručna praksa, danas igra veoma važnu ulogu u procesu uključivanja mladih na tržište rada. Od posebnog je značaja za premošćavanje barijera između obrazovanja i rada, kao i za njihovo povezivanje.

Međutim, veliki broj stručnih praksi ne ispunjava očekivanja – ili su loše ili neadekvatno osmišljene. Širom Evrope razvijene su inicijative i regulative koje daju okvir za kvalitet i garantuju profesionalni razvoj stručne prakse. Ipak, i pored toga, veliki broj različitih okvira za kvalitet dovodi do nedostatka kredibiliteta i ometa mobilnost mladih stručnjaka, jer se u različitim državama primenjuju različiti standardi, što dodatno otežava izbor stručne prakse prema njenom kvalitetu.

Kako bi pružila adekvatan odgovor na ovaj problem, evropska radionica CEN WS 95 utvrdila je okvir za kvalitet stručne prakse, mapirajući i poredeći regulativu vezanu za stažiranja u zemljama članicama EU i prepoznajući odgovarajuće praktične korake koji se moraju napraviti da bi se obezbedio odgovarajući kvalitet.

Kao rezultat, razvijen je dokument CWA 1754:2020 o evropskim kriterijumima za kvalitet stručne prakse, koji sadrži definicije i pojmove u vezi sa stažiranjem, okvir za obezbeđivanje kvaliteta stručne prakse, kriterijume kvaliteta i dobru praksu.

Ovaj dokument namenjen je širokom krugu zainteresovanih strana: kompanijama, javnom sektoru i drugim organizacijama – domaćinima, pojedincima zainteresovanim za stručnu praksu (bilo da su to studenti ili ne), visokim obrazovnim institucijama, javnim institucijama (uključujući agencije za obezbeđivanje kvaliteta) i organizacijama koje se bave kvalitetom stručne prakse.

Budući da ovaj dokument sadrži preporuke, a ne zahteve, njegova primena je dobrovoljna.

Za više informacija posetite stranicu posvećenu ovoj radionici na sajtu Evropskog komiteta za standardizaciju.

Više o autoru:

Institut za standardizaciju Srbije (ISS) jeste javna ustanova, članica organizacija: ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI i IECEE i predstavlja nacionalno telo za standardizaciju čiji je osnivač Republika Srbija.

Od 2011. godine, uz osnovne delatnosti, ISS pokreće organizaciju stručnih obuka, sa ciljem širenja svesti o značaju standarda i podizanju opšteg nivoa znanja iz određenih oblasti standardizacije.

Misija Instituta je da zainteresovanim stranama, kako članovima Instituta tako i celokupnoj javnosti, obezbedi srpske standarde usaglašene sa međunarodnim i evropskim standardima, kao i mogućnost da ravnopravno učestvuju u međunarodnoj i evropskoj standardizaciji.

***

Koja očekivanja i zahteve treba da ispuni stručna praksa u građevinskim firmama, kako iz ugla menadžmenta kompanija tako i iz ugla stažista? Pozivamo sve koji rade u industriji, kao i fakultete i druge relevantne aktere u građevinarstvu, da zajedno nastavimo diskusiju na ovu veoma važnu temu.

Ovom prilikom najavljujemo i otvaranje posebne OROOK grupe na LinkedIN platformi, koju ćemo uskoro pokrenuti sa namerom da olakšamo povezivanje profesionalaca iz industrije, kao i da ukinemo posrednike kada je reč o razmatranju tema od značaja za građevinarstvo.

Da biste se uključili u ovu zajednicu, pratite naše objave na društvenim mrežama i redovno proveravajte elektronsku poštu.

OROOK Guest
18 August, 2020
Share this post
Archive