[OBUKA] Napredni kurs: ugovori o građenju zasnovani na FIDIC-ovim uslovima
Od elemenata i hijerarhije ugovornih dokumenata do obaveštavanja o nedostacima i završetku ugovaranja: prijavite se na novi napredni kurs!
29 June, 2021 by
OROOK

NAZIV OBUKE: Napredni kurs: ugovori o građenju zasnovani na FIDIC-ovim uslovima ugovora
MESTO ODRŽAVANJA: po Vašem izboru
VREME: da preuzmete snimke predavanja, prijavite se do 10.07.

Cilj kursa

Cilj obuke je unapređenje znanja i veština polaznika u oblasti upravljanja projektima u građevinarstvu, sa posebnim naglaskom na značaj ugovora o građenju, svrhe ugovora i posebno poznavanja FIDIC-ovih uslova ugovora.

Poznavanje ovih uslova veoma je značajno kako bi se obezbedila uspešna realizacija projekata i sprečila pojava problema koji se javljaju na građevinskim projektima koji se ugovaraju prema FIDIC-ovim uslovima ugovora.

Učesnici kursa: viši i srednji menadžment građevinskih preduzeća (iz oblasti upravljanja investicijama, projektovanja, izvođenja), kao i stručnjaci različitog profila angažovani i zainteresovani za oblast realizacije investicionih projekata u građevinarstvu.

Metod i način rada: izlaganje predavača po temama i praktične vežbe. Nakon prijave i uplate, za edukaciju će polazniku biti obezbeđeni:

✔️ video materijal: snimci predavanja;
✔️ radni materijal u elektronskoj formi.

Sadržaj kursa

U uvodnom delu kursa biće prikazani osnovni elementi ugovorne dokumentacije i hijerarhije ugovornih dokumenata. Biće ukazano na mesto ugovora o građenju u okviru procesa ugovaranja i naročito u sklopu tenderske dokumentacije, kako na domaćim investicionim projektima tako i na projektima koji se finansiraju iz sredstava EU i međunarodnih finansijskih organizacija (Svetska banka, EIB, EBRD…).

Zatim će biti ukazano na aktivnosti u periodu zaključenja ugovora i početka izvođenja radova. Kao bitni element Ugovora, rok građenja biće objašnjen kroz dinamičke planove. Objasniće se varijacije, naplata posla, kao i klejmovi sa dokumentacionom osnovom.

Biće prikazani ključni trenuci i tok postupka završetka ugovora o građenju zasnovanom na FIDIC-ovim uslovima ugovora. Za neke od instituta vezanih za naplatu radova i rešavanje sporova, detaljno će biti prikazane i ključne aktivnosti i rokovi za njihovo izvršenje.

U poslednjem delu kursa biće reči o problematici vezanoj za period obaveštavanja o nedostacima i završetku Ugovora.


Struktura kursa

1.1 Ugovorna dokumentacija i hijerarhija ugovornih dokumenata
1.2  Aktivnosti u periodu zaključenja ugovora
1.3  Aktivnosti vezane za početak izvođenja radova
1.4  Dinamički planovi
1.5  Dopisi i Instrukcije
1.6  Varijacije
1.7  Naplata radova
1.8  Najava klejmova i dokumentacija vezana za klejmove
1.9  Mehanizmi za rešavanje sporova
1.10  Aktivnosti na završetku izvođenja radova
1.11  Period za obaveštavanje o nedostacima
1.12  Završetak ugovora

O predavaču

Dr Miloš Knežević, dipl. inž. građ. redovni je profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Studije na Građevinskom fakultetu u Podgorici završio je 1992. godine. Magistrirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2001. godine, a doktorirao 2005. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dodatne informacije

Cena programa za individualne prijave iznosi 5.000 dinara za Srbiju, odnosno 45 evra za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.

Za više informacija o eventualnim pogodnostima možete se javiti na sekulovicana69@gmail.com

OROOK
29 June, 2021
Share this post
Archive