[OBUKA] FIDIC: ugovori o građenju (žuta i zelena knjiga)
Snimke obuka i prateći materijal možete preuzeti do 20. aprila 2021. godine
14 April, 2021 by
OROOK

NAZIV OBUKE: FIDIC ugovori o građenju
MESTO ODRŽAVANJA: po Vašem izboru
VREME:
 da preuzmete snimke predavanja, prijavite se do 20.04.
BROJ SNIMAKA: 4 video snimka od po 3 sata

Cilj kursa

Cilj obuke je unapređenje znanja i veština polaznika u oblasti upravljanja projektima u građevinarstvu, sa posebnim naglaskom na značaj ugovora o građenju, svrhe ugovora i posebno poznavanja FIDIC-ovih uslova ugovora (po dubini za određene odabrane oblasti date sadržajem kursa).

Poznavanje ovih uslova veoma je značajno kako bi se obezbedila uspešna realizacija projekata i sprečila pojava problema koji se javljaju na građevinskim projektima koji se ugovaraju prema FIDIC-ovim uslovima ugovora.

Učesnici kursa: viši i srednji menadžment građevinskih preduzeća (iz oblasti upravljanja investicijama, projektovanja, izvođenja), kao i stručnjaci različitog profila angažovani i zainteresovani za oblast realizacije investicionih projekata u građevinarstvu.

Metod i način rada: izlaganje predavača po temama i praktične vežbe.

Nakon prijave i uplate, za edukaciju će polazniku biti obezbeđeni:
✔️ video materijal: snimci predavanja (4 snimka u trajanju od po 3 sata);
✔️ radni materijal u elektronskoj formi;
✔️ sertifikat o pohađanju kursa.

Sadržaj kursa

FIDIC-ovi uslovi ugovora imaju veliki značaj na međunarodnom, a u poslednje vreme i na domaćem poslovnom planu, pre svega zbog dugogodišnje primene, ali i kvalitetnog ugovornog koncepta za realizaciju građevinskih projekata. 

Prvi deo obuke (u trajanju od 6 sati) posvećen je sticanju novih znanja o Opštim uslovima ugovora za projektovanje i izvođenje elektro-mašinskih radova i građevinskih radova projektovanih od strane izvođača (takozvana žuta knjiga: Conditions of Contract for Plant and Design-Build For Electrical and Mechanical Plant and For Building and Engineering Works Designed by the Contractor: First edition 1999).

U drugom delu obuke (u trajanju od 6 sati) polaznici se detaljnije upoznaju sa Kratkom formom ugovora (takozvana zelena knjiga: The short form of Contract).

Struktura kursa

Prvi deo obuke: ŽUTA KNJIGA, 2x3 sata


1.1  Ugovorna dokumentacija i hijerarhija ugovornih dokumenata
1.2  Aktivnosti u periodu zaključenja ugovora
1.3  Aktivnosti vezane za početak izvođenja radova
1.4  Dinamički planovi
1.5  Dopisi i Instrukcije
1.6  Varijacije
1.7  Naplata radova
1.8  Najava klejmova i dokumentacija vezana za klejmove
1.9  Mehanizmi za rešavanje sporova
1.10  Aktivnosti na završetku izvođenja radova
1.11  Period za obaveštavanje o nedostacima
1.12  Završetak ugovora


Drugi deo obuke: ZELENA KNJIGA, 2x3 sata


2.1  Ugovorna dokumentacija i hijerarhija ugovornih dokumenata
2.2  Aktivnosti u periodu zaključenja ugovora
2.3  Aktivnosti vezane za početak izvođenja radova
2.4  Dinamički planovi
2.5  Dopisi i Instrukcije
2.6  Varijacije
1.7  Naplata radova
1.8  Najava klejmova i dokumentacija vezana za klejmove
1.9  Mehanizmi za rešavanje sporova
1.10  Aktivnosti na završetku izvođenja radova
1.11  Period za obaveštavanje o nedostacima
1.12  Završetak ugovora

O predavaču:

Dr Miloš Knežević, dipl. inž. građ. je redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Studije na Građevinskom fakultetu u Podgorici završio je 1992. godine. Magistrirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2001. godine, a doktorirao 2005. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dodatne informacije:

Cena programa za individualne prijave iznosi 5.000 dinara za Srbiju, odnosno 45 evra za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.

Za više informacija o eventualnim pogodnostima možete se javiti na sekulovicana69@gmail.com

OROOK
14 April, 2021
Share this post
Archive