[OBUKA] FIDIC: ugovori o građenju (crvena knjiga)
Prijave za preuzimanje snimaka ove obuke traju do 28.05.2021. godine
24 May, 2021 by
OROOK

NAZIV OBUKE: Upravljanje projektima u građevinarstvu – ugovori o građenju zasnovani na FIDIC uslovima ugovora
MESTO ODRŽAVANJA: po Vašem izboru
VREME: da preuzmete snimke predavanja, prijavite se do 28.05.
BROJ SNIMAKA: 4 video snimka od po 3 sata


Cilj kursa

Cilj obuke je unapređenje znanja i veština polaznika u oblasti upravljanja projektima u građevinarstvu, sa posebnim naglaskom na značaj ugovora o građenju, svrhe ugovora i posebno poznavanja FIDIC-ovih uslova ugovora.

Poznavanje ovih uslova veoma je značajno kako bi se obezbedila uspešna realizacija projekata i sprečila pojava problema koji se javljaju na građevinskim projektima koji se ugovaraju prema FIDIC-ovim uslovima ugovora.

Učesnici kursa: viši i srednji menadžment građevinskih preduzeća (iz oblasti upravljanja investicijama, projektovanja, izvođenja), kao i stručnjaci različitog profila angažovani i zainteresovani za oblast realizacije investicionih projekata u građevinarstvu.

Metod i način rada: izlaganje predavača po temama i praktične vežbe.

Nakon prijave i uplate, za edukaciju će polazniku biti obezbeđeni:

✔️ video materijal: snimci predavanja (4 snimka u trajanju od po 3 sata);
✔️ radni materijal u elektronskoj formi;
✔️ sertifikat o pohađanju kursa.


Struktura kursa

Prvi i drugi deo obuke

1.1 Definicija ugovora o građenju, bitni elementi ugovora, podele ugovora o građenju i moguće ugovorne strategije.

- Svrhe ugovora o građenju u sklopu realizacije investicionog projekta;
- Ugovor o građenju u okviru procesa ugovaranja i naročito u sklopu tenderske dokumentacije;
- Šta je to FIDIC?

2.1 Vrste FIDIC-ovih uslova ugovora koji se koriste u savremenoj građevinskoj praksi.

- Dokumenti koji čine ugovor po FIDIC-u i njihova hijerarhija;
- Vrste bankarskih garancija koje se javljaju kod DIFIC-ovih uslova ugovora;
- Kada se primenjuju FIDIC-ovi opšti uslovi ugovora za gradnju i koja je njihova struktura?
- Organizaciona šema sa učesnicima u realizaciji projekta kada se primenjuju FIDIC-ovi Uslovi ugovora za izgradnju.


Treći i četvrti deo obuke

3.1 Inženjer i njegove uloge po FIDIC-u.

- Osnovne obaveze naručioca (Employer) po FIDIC-u;
- Osnovne obaveze izvođača (Contractor) po FIDIC-u;
- Nominovani podizvođači i specifičnosti njihovog angažovanja;
- Način na koji se vrši komunikacija između učesnika;
- Određivanje vrednosti izvedenih radova po FIDIC-ovim opštim uslovima za izgradnju;
- Provizorni iznosi (Provisional Sums);
- Klizna skala u FIDIC-ovim opštim uslovima za izgradnju;
- Avans u FIDIC-ovim opštim uslovima za izgradnju;
- Naplata izvedenih radova po FIDIC-ovim opštim uslovima za izgradnju;
- Retencioni iznosi i svrha ovih iznosa;
- Bazni datum;
- Početak radova i u kom roku;
- Period za obaveštavanje o nedostacima;
- Potvrda o završetku svih obaveza po ugovoru (Performance Certificate);
- Postupak za potraživanja dodatnih plaćanja ili produžetak roka.

4.1 DAB (Odbor za rešavanje sporova) i njegova uloga.

- Šta je uloga DAB (Odbora za rešavanje sporova)?
- Faze za rešavanje spora, od nastanka do konačnog regulisanja spornog pitanja (prema FIDIC-ovim opštim uslovima za izgradnju);
- Problematika primene FIDIC-ovih opštih uslova za izgradnju u Srbiji i njihova (ne)usaglašenost sa domaćim zakonima i pravnim propisima;
- Konkretni primeri ugovora zaključenih po FIDIC-ovim opštim uslovima za izgradnju u Srbiji.

O predavačima:

Dr Igor Peško, mast.inž.građ. je vanredni profesor na Katedri za organizaciju, tehnologiju građenja i menadžment, Departmana za građevinarstvo i geodeziju, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Od 2006. godine kao autor i koautor objavio je preko 90 naučnostručnih radova publikovanih kako na domaćim i međunarodnim skupovima u Srbiji i inostranstvu, tako i u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima.

Dr Miloš Knežević, dipl. inž. građ. je redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Studije na Građevinskom fakultetu u Podgorici završio je 1992. godine. Magistrirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2001. godine, a doktorirao 2005. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dodatne informacije:

Cena programa za individualne prijave iznosi 5.000 dinara za Srbiju, odnosno 40 evra za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.

Za više informacija o eventualnim pogodnostima možete se javiti na sekulovicana69@gmail.com

OROOK
24 May, 2021
Share this post
Archive